TRANSPORT
 
1. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski, koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient, chyba że dany produkt objęty jest promocją transport gratis. Wówczas Klient otrzymuje bezpłatną dostawę, a produkty objęte promocją oznaczone są informacją "Przesyłka GRATIS!"
2. Koszt transportu kształtuje się następująco:
- WYSYŁKA       krzesło                   30zł brutto, 
                           hoker                     30 zł brutto
                           fotel                       90 zł brutto
                           stolik kawowy        60 zł brutto
                           stół                       150 zł brutto
- ZAKUPY JEDNORAZOWE POWYŻEJ 4000zł - wysyłka gratis
- ODBIÓR OSOBISTY W SKLEPIE: gratis,
3. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji jedynie na wyraźne żądanie Kupującego wyrażone w formie pisemnej.
4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sklepu lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.
5. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.
6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.
7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sklepu.
8. Przy odbiorze własnym zakupione towary będą pozostawione w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego w sklepie stacjonarnym ZAGŁOBA. Dane teleadresowe znajdują się pod adresem: https://www.krzesladebowe.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close